Sản phẩm / Dự Án

Sản phẩm Be Ready Academy

Khoa học dữ liệu Việt Nam - DataScienceVN.com

Website hướng dẫn các thao tác xử liệu dữ liệu dành cho những nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist). 

Nơi chia sẻ những kiến thức để hỗ trợ những ai mới bắt đầu đến với nghề hấp dẫn nhất hành tinh này.

Xem tiếp

Trò Chơi Tập Thể

Thư viện những trò chơi sinh hoạt tập thể giúp gắn kết cộng đồng.

Nền tảng sẽ giúp những người tổ chức sự kiện hay các buổi team building tìm ra ý tưởng để xây dựng trò chơi phù hợp ở mọi lứa tuổi

Xem tiếp

   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/beready/subdomains/vn.beready.academy/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account