Khoa học dữ liệu Việt Nam - DataScienceVN.com

Website hướng dẫn các thao tác xử liệu dữ liệu dành cho những nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist). 

Nơi chia sẻ những kiến thức để hỗ trợ những ai mới bắt đầu đến với nghề hấp dẫn nhất hành tinh này.

Nền tảng chia sẻ kiến thức về khoa học dữ liệu

Là website được sáng lập bới 2 tác giả Lê Chơn Nhựt Bình (Software Engineer @ Swinburne University of Technology) và Châu Vĩnh Lợi (Infrastructure Engineer @ ANZ Bank) , hiện đang làm việc tại thành phố Melbourne. Bình và Lợi cũng đã giành được giải 2 trong cuộc thi về khoa học dữ liệu Melbourne Datathon 2018 được tổ chức tại thành phố Melbourne.

Website được xây dựng với đối tượng hướng đến là các lập trình viên Việt Nam và các sinh viên của những ngành khoa học dữ liệu tại các Đại Học Việt Nam. 

Ở giai đoạn đầu tiên, đây sẽ là nơi cung cấp cách sử dụng hiệu quả ngôn ngữ Python và R trong việc xử lý và phân tích dữ liệu, và xa hơn nữa là chạy các thuật toán Machine Learning để tìm thấy những thông tin quan trọng trong các dữ liệu.

Nếu bạn cũng có đam mê về lĩnh vực này và muốn đóng góp?

Nếu bạn là một Data Scientist và mong muốn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình phục vụ cộng đồng này, xin hãy liên hệ về email

 

Bạn có thể xem website tại đây

 

 

 

 

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/beready/subdomains/vn.beready.academy/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account