Be Ready Education

Công nghệ giáo dục đem đến niềm vui trong học tập

Be Ready Education Vietnam

 

Lịch sử hình thành & thành tựu

Năm 2009, Giáo Dục Sáng Tạo được thành lập nhằm xây dựng những sản phẩm có ích cho cộng đồng. Từ năm 2019 tới 2017, rất nhiều những website hữu ích đã được thành lập và phục vụ hơn hàng triệu người dùng Việt Nam, như là:

- Giáo Dục Sáng Tạo - Nền tảng chia sẻ phần mềm sáng tạo của học sinh, sinh viên

- Từ Điển Phương Trình Hóa Học - với hơn 10.000 phương trình và chất hóa học - hơn 50 triệu lượt truy cập mỗi năm

- Thư Viện Lịch Sử - Học Lịch Sử qua hình ảnh minh họa và liên kết sự kiện

- Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu - Chứa hơn 7000 video ngôn ngữ ký hiệu, là từ điển NNKH lớn nhất Việt Nam

Be Ready Education Australia được thành lập từ năm 2017

Tầm nhìn tương lai

Chúng tôi mơ ước một nền giáo dục mà trong đó học sinh tìm được niềm vui trong học tập, bên cạnh đó vẫn đạt được hiệu quả học tập cao nhất.

Năm 2020, chúng tôi đang bắt đầu triển khai dư án Intelract - Nền tảng tương tác qua video một cách thông minh

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/beready/subdomains/vn.beready.academy/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account